Vuoksi Swim Imatra 17.8.2024

Tapahtuman säännöt

Tapahtuman säännöt

§ 1. Osallistumiseen liittyvät vaatimukset
Osallistuaksesi Vuoksi Swim -tapahtumaan sinun tulee olla uimataitoinen ja täyttänyt 18 vuotta. Nuorempien osallistuminen tapahtumaan on mahdollista huoltajien kirjallisella suostumuksella ja tuomariston päätöksellä.

Jokaisella tapahtumaan osallistuvalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva tapaturmavakuutus.

Ilmoittautuminen on sitova.

Osallistumismaksuja ei palauteta.

Mikäli tapahtuma joudutaan järjestäjän puolesta peruuttamaan, voi osallistumisen siirtää seuraavalle vuodelle. Jos joukkue ei halua siirtoa, osallistumismaksusta palautetaan 75 %.

§ 2. Uintireitti
Uintireitti kulkee pitkin alkuun Saimaalla (pois lukien sprintti). Osallistujien tulee pysyä merkityllä reitillä. Jos osallistuja joutuu poistumaan hetkellisesti reitiltä, on hänen huolehdittava siitä, että viimeinen turvavene ei pääse ohittamaan joukkuetta.

Uintireitillä on useita huoltopisteitä, jotka kaikki sijaitsevat kuivalla maalla. Pidemmällä matkalla on 4-5 pakollista tarkastuspistettä huoltojen yhteydessä. Keskimatkalla pakollisia tarkastuspisteitä on 3. Osallistujien on käytävä kaikilla huolto/tarkastuspisteillä. Kaikilla huoltopisteillä on ensiapuvalmius. Uimareita on turvaamassa uinnin aikana veneitä, kanootteja sekä SUP-lautoja.

§ 3. Varusteet
Uimareiden pitää kantaa mukanaan kaikki uinnissa käytettävät varusteet lähdöstä maaliin. Kaikki varusteet, mukaan lukien eväät ja vastaavat, tulee merkitä osallistujan nimellä.

Jokaiselle osallistujalle pakolliset varusteet:

  • Olosuhteisiin soveltuva märkäpuku sekä neopreenitossut /muut jalkoja suojaavat tossut tai kengät. Nämä eivät ole pakolliset sprintissä.
  • Vedenlämpötilan ollessa alle 14 astetta, voi kilpailun tuomaristo määrätä käytettäväksi neopreenihuppua ja neopreenihanskoja.
  • Kirkkaanvärinen uintipoiju, joka on kiinnitetty narulla uimariin.
  • Osallistujien on käytettävä koko suorituksen ajan järjestäjältä saatua uimahattua. Uimahatun alle saa pukea toisen uimahatun/neopreenihupun tms.

Suositeltavat varusteet:

  • Neopreenihattu (jos vesi on kylmää)

Kielletyt varusteet:

  • Snorkkelit
  • Räpylät
  • Lättärit
  • Pullarit

§ 4. Ajanotto
Aikaa mitataan lähdöstä maaliviivalle, osallistujan pitää kertoa tarkastuspisteissä ja maalissa osallistujanumero. Sprintissä ei ole ajanottoa, mutta osallistujanumero tulee kertoa maalissa järjestäjille.

Reitillä on useita tarkastuspisteitä, jotka pitää ohittaa enimmäisajan kuluessa voidakseen jatkaa tapahtumassa. Tiedot enimmäisajoista annetaan viimeistään lähtöä edeltävänä päivänä.

§ 5. Osallistujien vastuut
Osallistujien tulee kunnioittaa kaikkia muita osallistujia, luontoa, tapahtumaorganisaatiota, katsojia ja tapahtuma-alueella liikkuvia ja asuvia ihmisiä. Kaikilta osallistujilta vaaditaan näihin sääntöihin ja ohjeisiin tutustumista ja niiden noudattamista. Osallistujilla on velvollisuus auttaa hätätilanteessa tai pyydettäessä muita kilpailijoita tai tapahtumaorganisaatiota.

Osallistujat saavat harjoitella reitillä ja tutustua siihen ennen tapahtumaa, mutta heidän tulee kunnioittaa alueen asukkaita ja luontoa.

Osallistuminen tapahtumaan tapahtuu omalla vastuulla, tapahtuman järjestäjä ei ota vastuuta tapahtuman aikana mahdollisesti tapahtuvista onnettomuuksista. Osallistujilla on velvollisuus auttaa muita osallistujia, joita on kohdannut loukkaantuminen tai jotka tarvitsevat ensiapua.

Osallistujan, joka keskeyttää, tulee ilmoittaa siitä kilpailuorganisaatiolle mahdollisimman pian. Osallistujat eivät saa jättää roskia luontoon, säännön rikkominen johtaa hylkäykseen.

§ 6. Säännöt
Tapahtuman tuomaristoon kuuluu tapahtuman johtaja ja vähintään kaksi järjestävän organisaation jäsentä. Tuomaristo tekee päätökset reitin muutoksista, ajankohdan siirtämisestä ja sääntömuutoksista. Tuomariston tekemät päätökset ovat lopullisia.

Sääntöjen rikkomisesta seuraa välitön tapahtumasta hylkääminen. Vaikka tapahtumassa otetaan aikaa, on tapahtuman luonne enemmän elämyksellinen kuin kilpailullinen, joten hylkäämiseen liittyvät tilanteet voivat olla mm. roskaaminen ja luonnon turmeleminen.
Avun vastaanottaminen tapahtumaorganisaation ulkopuolisilta tahoilta on kiellettyä muualla kuin virallisilla huoltopisteillä. Turvallisuuteen liittyvissä asioissa avun vastaanottaminen on sallittua.

§ 7. Turvallisuus
Tapahtuman järjestäjän tulee tehdä riskinarviointi ja suorittaa tarpeelliset toimet tapahtumaan liittyvien riskien minimoimiseksi, sekä kilpailijoiden että henkilökunnan osalta.

Tapahtuman järjestäjä varmistaa, että paikalla on riittävä määrä turvallisuushenkilökuntaa ja riittävä määrä turvallisuusvarusteita.

Tapahtuman järjestäjällä on oikeus kieltää osallistujaa jatkamasta tapahtumassa, mikäli osallistuja on tuomariston, ensiapuhenkilöstön tai muun organisaation jäsenten mielestä liian väsynyt, fyysisesti tai henkisesti sellaisessa kunnossa, että tapahtuman jatkaminen aiheuttaisi tarpeettoman riskin. Jos osallistuja joutuu keskeyttämään tapahtuman, on siitä ilmoitettava välittömästi lähimmälle organisaation jäsenelle.

Tapahtumapäivä on lauantai 17.8.2024. Tapahtuman varapäivä on sunnuntai 18.8.2024. Järjestäjä voi sääolosuhteitten takia muuttaa tapahtumapäivää, mikäli todetaan, että olosuhteet eivät mahdollista uinnin turvallista toteuttamista. Mikäli sääolosuhteet eivät mahdollista tapahtuman käynnistämistä aikataulun mukaisesti, niin ensisijainen vaihtoehto on viivästyttää tai aikaistaa lähtöä varsinaisena tapahtuma päivänä.

§ 8. Kuvaus, kuvaoikeudet ja mediaoikeudet
Tapahtuman järjestäjä pidättää oikeudet tapahtumasta kuvattuun kuva- ja videomateriaaliin. Kuvamateriaalin luvaton kaupallinen käyttö on kielletty. Osallistujat antavat kilpailun järjestäjälle oikeuden käyttää kilpailun aikana kuvattuja valokuvia ja videomateriaalia ilman korvausta tapahtuman markkinointi- ja mediamateriaaleissa sekä tapahtuman nettisivulla ja sosiaalisessa mediassa. Osallistujat voivat käyttää tapahtumasta kuvattua materiaalia omissa henkilökohtaisissa sosiaalisen median kanavissa veloituksetta.

§ 9. Sääntöjen hyväksyminen
Tapahtumaan osallistumalla jokainen osallistuja hyväksyy tapahtuman säännöt kokonaisuudessaan.

Vuoksi Swim Imatra 17.8.2024

Ilmoittautuminen ja hinnat

Vuoksi Swim tapahtumassa on kolme eri matkavaihtoehtoa: pitkä matka, keskimatka ja sprinttimatka.